Polonya Temsilcisi

 

 Krakov Jagiellon Üniversitesi (Uniwersytet Jagiellonski) Doğu DilleriEnstitüsü Türkoloji Bölümü (1983) mezunu. 1983’ten bu yana aynı bölümde öğretimüyesi olarak çalışmaktadır. 1995’te OrhanKemal’in Hayatı ve Eserleri adlı tezini savunarak, doktor oldu. 2000yılında, doçentlik çalışmasının konusu olan “II. Abdülhamit Dönemi TürkYazarlarının Hatıra Kitapları” ile ilgili kaynakları toplamaya başladı. Doçentliktezi olan Smutna ojczyzna i jasmutny. Kregi literackieepoki Abdülhamita II w swietle tureckiej autobiografii [Vatan MahzunBen Mahzun. Türk Yazarlarının Anıları Işığında II. Abdülhamit DönemiEdebiyat Çevreleri] başlıklı kitap Aralık 2008’de yayınlandı. 519 sayfalık bu kitapta yirmibeş Türk yazarının otuz hatıra kitabından yararlanıldı. G.Zajac doçentliksınavını 29 Ekim 2009’da verdi.

GrazynaZajac “II. Abdülhamit Dönemi Türk Yazarlarının Hatıra Kitapları” konusuüzerine çalışmalarını sürdürmektedir. İkinci kitabı olan Cialo twoje kosci moje. Rodzina i szkola w autobiografii epokiAbdulhamita II [Eti Senin Kemiği Benim. Türk Yazarlarının Anılarında II. AbdülhamitDönemi Aile ve Eğitim] ’in yayınlanması 2012 sonbaharındabekleniliyor. Bilim çalışmalarının temelini “XIX.uncu ve XX’nci Asır TürkEdebiyatı” oluşturmakla birlikte, “Tarihte Polonya-Türk Kültürel İlişkileri” ve“Kıbrıs Türk Edebiyatı” üzerine de çeşitli sempozyumlarda sunulmuş bildirilerlekimi dergilerde yer almış Türkçe, İngilizce ve Leh dilinde makaleleri vardır.Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesi’nden Lehçe’ye, Lehçe’den de Türkçe’yeçevirileri bulunmaktadır. Ayrıca, ataların dilini artık kullanmayan PolonyaTatarlarının kültürel etkinliklerini destekleyerek Tatar dergileri içinTürkçe’den çeviriler yapmaktadır. Türkiye, KKTC ve Polonya’da birçok sempozyumve kongreye katıldı.

Evli veiki erkek çocuk annesidir. Bildiği yabancı diller Türkçe, İngilizce veRusça’dır. KIBATEK’in Polonya temsilcisidir. Evsiz hayvanları koruyan birvakıfta gönüllü olarak çalışmaktadır.

 

KISACA KIBATEK

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

SON Tweet' LER