TURNALAR Dergisinin 61. Sayısı Çıktı

 

61. Sayının İçindekiler


Murat Tuncel / Barış ve Edebiyat 

Gülsüm Yılmaz /Cengiz Aytmatovun Eserlerinde Tarih ve Mekân

Sabahattin Yalkın / İstanbul’dan Anısal Resimler (Şiir) 

Salih Bolat / Popüler Kültür Bağlamında Türk Romanı

Sohrab Sepehrî /Gizli Kuşla (Şiir) Çev.: Okan Alay

Mihrican Aylanç / Anı Roman Işığında Kıbrıs Türklerinin Tarihini Yeniden Okumak

Dursun Ayan / Puşkin’in “Erzurum Yolculuğu” Eserinde Yeniçeri Eminoğlu’nun Şiiri Üzerine

Muhsine Helimoğlu Yavuz / Yaşar Kemal’in Romanlarında Yer Alan Epope Motiflerine Analitik Bir Yaklaşım

Mustafa Oral / Bir Kültür Adamı Olarak Falih Rıfkı Atay

Ayten Kaplan / Şiirde Müzik

Metin Turan / Düşizi

Hüseyin Ezilmez / Kıbrıs Türk Tiyatro Edebiyat›’nda Feride’nin Aşkı

Mehmet Çevik / Dilden Tele Türkiye’yi “Bir”leştiren Ses:Yurttan Sesler

Ahmez Z. Özdemir / Cumhuriyet Türkülerin de Cumhuriyetidir

Fulya Çelik/Elile Wiesel’in Gece Adlı Eserinde Sürgün

Okan Alay/ Bir Yanıtı Yoktur (Öykü)

İlhan Cem Erseven / Ressam Fikret Otyam Baba’ya Hû!

Ödüller-Duyurular:  Oğuz Tansel Şiir Ödülü

KISACA KIBATEK

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

SON Tweet' LER