İRAN TEMSİLCİSİ

 

Tahereh MirzaeiSaeidabad

Lisans (Fars Dili ve EdebiyatıÖğretmenliği)

Yüksek Lisans (Fars Dilive Edebiyatı)

Doktora (Karşılaştırmalı Edebiyatı)

 

Elmive Karbordi Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

“Dergah”Edebiyat Dergisinin Türk Edebiyati bölümünün kuruculuğunu yaptı ve resmi editörlüğünüyürüttü.

Şukuh-i Ferhang, Yabancı Diller Enstitüsünde Türkçe öğretmenliği görevinde bulundu.

 

Basılmış Eserler:

1-Her Kadın Kendi Ağacını Tanır (Beş TürkKadın Şairin Şiir Seçkisi) – Bootimar, İran

2-İkili Darbe (Anna Ahmatova ve Füruğ Ferruhzad şiir motiflerininkarşılastırması)-Nasira, İran

3-Gramofonlar Birbirini Tamir Eder (ErtanMısırlı şiir seçkisi) Maya yayınları, İran

4-Hüzünlü Akdeniz ( Fazıl HüsnüDağlarca şiir seçkisi) Maya yayınları, İran

5-Güneşin Soluğu (Vahe Armen seçkişiirleri) Ürün yayınları, Türkiye

 

Basılmaya Hazır Eserler:

-Behçet Necatigil şiir seçkisi (Nimaj, İran)

-İran Kadın Şairleri Seçkisi (Ürün yayınları,Türkiye)

- Çağdaş İran Öykücüleri (Ürün yayınları, Türkiye)

 

Türkoloji ile ilgili Sempozyum Bildirileri:  

-Didem Madak ve Bejan Matur Şiirinde AtaerkileKarşı İroni ve İtiraz (Uluslararasi Kıbatek sempozyumu, “Edebiyatında Kadın”)Türkiye-İstanbul - 2014

-Alman ve İran Edebiyatı Kesişmesinde İki Figur:  Hafız ve Goethe, (Uluslararası Kıbateksempozyumu, "Doğu Edebiyatında Batı’da Batı Edebiyatında Doğu), Polonya-Krakow- 2015

-İki Öyküde İz BırakanGöç Kalıntıları (Pouria Alami ve Emre Şahinler ÖykülerindekiGöç İzleri),   "Edebiyatta Göç  Sempozyumu”, Türkiye-Amasya- 2016

-SabahattinAli ve Sadık Hidayet Eserlerinde Metinlerarasılık Bağlamında Kadın ve Aşk, 110.Doğum Yılında Sabahattin Ali Sempozyumu, Bulgaristan- Ardino-2017.

- Fikret Demirağ ve Nima Yuşic'inŞiirlerinde Nostalji Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (III.Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu), KKTC – 2018.

 

Çalışmakta olduğu eserler :

-Türk Kadın Öykücüler Seçkisi

-Dağlarca ve Sohrab Sepehri Şiirinde Toprak İmgesi

 

 

 

 

KISACA KIBATEK

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

SON Tweet' LER